Zarządzenie nr 6/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020...

Informacja dla uczestniczek/ków kursów w sprawie opłat

PT Uczestnicy/czki kursów, uprzejmie prosimy o nieuiszczanie wynikających z harmonogramu płatności opłat za zajęcia w miesiącu kwietniu. Wniesione opłaty za zajęcia w miesiącu marcu, które się nie odbyły, zostaną rozliczone z chwilą przywrócenia działalności...

Zarządzenie nr 5/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 5/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na...

Zarządzenie nr 4/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 4/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w...