Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

Przypomniamy, że zgodnie z § 17 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku...