DG.340.31.23

Zakup i dostawa sprzętu mobilnego – komputerów i rzutników – na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Główne kody CPV:30213100-6 – komputery przenośne30237410-6 – myszka komputerowa38652120-7 – projektory video Tryb zamówienia –...

DG.340.23.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych. Ofertę oraz dokumenty lub...

DG.340.24.23

Zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty” Główny kod CPV: 35112000-2 – sprzęt ratunkowy i awaryjny; 39143112-4 – materace Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość...

DG.340.21.23

Zakup systemu nawigacyjno-informacyjnego w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty” Główny kod CPV: 34933000-6 – sprzęt nawigacyjny Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych....