Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie integracyjne – wigilia, które odbędzie się w dniu 22.12.2022 r. o godz. 12.00.
Spotkanie odbędzie się w Zamku Piastowskim w sali nr 5.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 13.12.2022 r.