Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie wypoczynku wczasowego z ZFŚS upływa dn. 10 maja 2019 r. Wnioski można składać:

  • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 7.30 – 15.00)
  • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
  • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl

    Osoby, które będą wysyłać oświadczenie i wniosek pocztą proszone są o wypełnienie klauzuli informacyjnej dla pracowników i byłych pracowników.
    Klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników