Zamówienia publiczne

DG.340.163.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 grudnia 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 grudnia 2018 r.

DG.340.160.18

Przetarg nieograniczony na realizację dostaw
kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
Zadanie pn.: Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 listopada 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 7 grudnia 2018 r.

DG.340.147.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Lwówku Śląskim, Legnicy i Wrocławiu i ich opiekunów w ramach zajęć organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 21 listopada 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 2 stycznia 2019 r.

DG.340.142.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć hipoterapeutycznych w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu legnickiego (dawnego województwa legnickiego) i co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.141.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć zooterapeutycznych w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 17 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.140.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 15 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 2 listopada 2018 r.

DG.340.139.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dziewięciu 36-godzinnych szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-24 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 12 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 października 2018 r.

DG.340.134.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług kulturalnych (kod CPV 92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć muzycznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień muzycznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 26 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 października 2018 r.

DG.340.133.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług (kod CPV 92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć teatralnych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień teatralnych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 25 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 8 października 2018 r.

DG.340.132.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług tanecznych (kod CPV 92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć tanecznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień tanecznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 21 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 1 października 2018 r.

DG.340.121.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie czterech 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 24 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 8 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 18 września 2018 r,

DG.340.111.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 25 sierpnia 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 165-376909
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 18 września 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 5 października 2018 r.

DG.340.110.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dwudziestu dwóch 36-godzinnych szkoleń z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
Specyfikacja Istotnych Warunków z dn. 24 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4 września 2018 r.

DG.340.108.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa zawodowego (kod CPV 85312320-8)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego połączonego z badaniem predyspozycji zawodowych dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), mającego na celu udzielenie tym osobom wsparcia w zakresie przygotowania ich do wyboru drogi zawodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22 sierpnia 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 163-372653
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 14 września 2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17 września 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4 października 2018 r.

DG.340.99.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 9 ich wychowawców (łącznie 63 osoby) na 45 wyjazdowych zajęć (w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych), organizowanych na terenie miasta Wrocławia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 140-320806
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 27 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 30 sierpnia 2018 r.

DG.340.97.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 14 ich wychowawców (łącznie 98 osób) na 126 (każde po 4 godziny) wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 13 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 136-311087
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 25 sierpnia 2018 r.

DG.340.95.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dziewięciu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 24 lipca 2018 r.

DG.340.90.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej – Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – przez specjalistę z zakresu administracji publicznej/prawa administracyjnego dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, sposobu i trybu załatwiania spraw urzędowych przez obywateli w urzędach tych administracji oraz specyfiki funkcjonowania urzędów tych administracji
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

DG.340.88.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie czternastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego) i co najmniej jedna na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (doc.*)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 24 lipca 2018 r.

DG.340.87.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie Miasta Wrocławia, dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 3 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

DG.340.86.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 109 ośmiogodzinnych branżowych zajęć w zakładach pracy, połączonych z uruchomieniem i pokazem linii produkcyjnych oraz stanowiskowym spotkaniem z pracownikami, dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 3 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

DG.340.77.18

Zapytanie ofertowe na realizację usługi poradnictwa psychologicznego (kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 39 czterogodzinnych warsztatów specjalistycznego poradnictwa psychologicznego z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.) wychowankom i absolwentom 12 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Dolnego Śląska, udzielanej w ramach projektu pn.: „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Zapytanie ofertowe z dn. 2 lipca 2018 r.

DG.340.85.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn. Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne, itp.), dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania w życiu codziennym zasad savoir vivre oraz obowiązujących norm i standardów zachowań
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 28 czerwca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 12 lipca 2018 r.

DG.340.33.18

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu silnikowego (kod CPV 34000000-8), Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu (kod CPV 34000000-7)
Zadanie pn.: Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby realizacji przez Zamawiającego projektów o zasięgu regionalnym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 20 kwietnia 2018 r.
Załączniki SIWZ
Wzór umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 24.04.2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 25.04.2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 25.04.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 30.04.2018 r.

DG.340.01.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, realizowanych w siedzibie zakładu pracy, centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia zawodowego w siedmiu branżach: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 9 lutego 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 20 lutego 2018 r.

DG.340.02.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)

Zadanie pn.: Przewóz 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 81 ich wychowawców (łącznie 567 osób) na 81 (każde po 8 godzin) wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie miasta Wrocławia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 stycznia 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Numer ogłoszenia w Dz.U. Unii Europejskiej: 2018/S 015-030767
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 20 lutego 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 1 marca 2018 r.

DA.340.80.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług ochroniarskich (kod CPV 79710000-4)
Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 6 grudnia 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13 grudnia 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 grudnia 2017 r.

DG.340.73.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznym – terapii przez dramę w siedzibach instytucji lub obiektów kulturalno-edukacyjnych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzysko-legnickiego (dawnego województwa wałbrzyskiego lub dawnego województwa legnickiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 6 grudnia 2017 r.
Załączniki do SIWZ Formularz ofertowy (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 2 stycznia 2018 r.

DG.340.75.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć tanecznych o charakterze terapeutycznym – terapii przez taniec w siedzibach instytucji lub obiektów kulturalno-edukacyjnych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzysko-legnickiego (dawnego województwa wałbrzyskiego lub dawnego województwa legnickiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 28 listopada 2017 r.
Załączniki do SIWZ Formularz ofertowy (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 11 grudnia 2017 r.

DG.340.79.17

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do wyposażenia sal dydaktycznych jednostki
(kod CPV 30213100-6 – Komputery przenośne; 38652120-7 – Projektory wideo)
Zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny z oprogramowaniem, projektory multimedialne) do wyposażenia sal dydaktycznych jednostki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27 listopada 2017 r. (dokument w formacie edytowalnym, zabezpieczony podpisem elektronicznym; aby wyedytować, należy zapisać plik pod inną nazwą i unieważnić podpis)
Załącznik nr 1 – Wyniki testu PassMark – CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

DG.340.76.17

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
(kod CPV 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faksów; 30125120-8 – Toner do fotokopiarek)
Zadanie pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby jednostek realizujących projekt pn.: „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 6 Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 30 listopada 2017 r.

DG.340.74.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć muzycznych o charakterze terapeutycznym – terapii przez muzykę dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 20 listopada 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 6 grudnia 2017 r.

DG.340.57.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu dogoterapii w siedzibach schronisk dla zwierząt, z których jedno zlokalizowane będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedno na terenie subregionu wałbrzyskiego (dawnego województwa wałbrzyskiego) i jedno na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 sierpnia 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 7 września 2017 r.

DG.340.52.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia, dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 15 lipca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 28 lipca 2017 r.

DG.340.51.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), jedna na terenie subregionu wałbrzyskiego (dawnego województwa wałbrzyskiego) i jedna na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 15 lipca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 28 lipca 2017 r.

DG.340.49.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 14 lipca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 28 lipca 2017 r.

DG.340.47.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznych z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 20 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 10 lipca 2017 r.

DG.340.46.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 10 lipca 2017 r.

DG.340.45.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6).
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 27 czerwca 2017 r.

DG.340.44.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 27 czerwca 2017 r.

DG.340.43.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie autoprezentacji dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 2 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 28 czerwca 2017 r.

DG.340.42.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 1 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 czerwca 2017 r.

DG.340.41.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie jedenastu 36-godzinnych warsztatów z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 1 czerwca 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 czerwca 2017 r.

DG.340.39.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie jedenastu 36-godzinnych warsztatów z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 27 maja 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 czerwca 2017 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty z dn. 14 czerwca 2017 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 21 czerwca 2017 r.

DA.340.37.17

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu budowlanego obiektu Zamku Piastowskiego (kod CVP 71356100-9 Usługi kontroli technicznej)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie przeglądu budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Zapytanie ofertowe z dn. 23 maja 2017 r.

DG.340.35.17

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych (kody CVP: 30197630-1 Papier do drukowania; 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby; 30237230-0 Pamięci; 22852100-8 Okładki na akta)
Zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych do realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 24 kwietnia 2017 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy (*.pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 11 maja 2017 r.

DG.340.21.17 b

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 29 marca 2017 r.

DG.340.24.17

Zapytanie ofertowe na realizację dostawy komputerów przenośnych (kod CVP 30213100-6 – Komputery przenośne)
Zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby biur projektu w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Zapytanie ofertowe z dn. 22 marca 2017 r.

DG.340.21.17 a

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 22 marca 2017 r.

DG.340.21.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 17 marca 2017 r.
Wzór umowy
Pozostałe załączniki do SIWZ (*.pdf)
Pozostałe załączniki do SIWZ (*.doc)

DG.340.04.17 b

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)

Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne itp.) dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13 – 18 lat, umożliwiających im nabycie umiejętności stosowania zasad savoir vivre’u oraz kompetencji w zakresie obowiązujących norm i standardów zachowań w życiu codziennym poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lutego 2017 r.

DG.340.03.17 a

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć praktycznych w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej: Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przez specjalistę z zakresu administracji publicznej/prawa administracyjnego dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat w zakresie poznania zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, sposobu i trybu załatwiania spraw urzędowych przez obywateli w urzędach tych administracji oraz specyfiki funkcjonowania urzędów tych administracji
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 lutego 2017 r.

DG.340.04.17 a

DG.340.04.17 Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne itp.) dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13 – 18 lat, umożliwiających im nabycie umiejętności stosowania zasad savoir vivre’u oraz kompetencji w zakresie obowiązujących norm i standardów zachowań w życiu codziennym poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 14 lutego 2017 r. (numer w BZP: 25241-2017)
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 14 lutego 2017 r. (numer w BZP: 25287-2017)

DG.340.04.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)

Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne itp.) dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13 – 18 lat, umożliwiających im nabycie umiejętności stosowania zasad savoir vivre’u oraz kompetencji w zakresie obowiązujących norm i standardów zachowań w życiu codziennym poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 8 lutego 2017 r.
Wzór umowy
Pozostałe załączniki do SIWZ

DG.340.03.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)

Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć praktycznych w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej: Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przez specjalistę z zakresu administracji publicznej/prawa administracyjnego dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat w zakresie poznania zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, sposobu i trybu załatwiania spraw urzędowych przez obywateli w urzędach tych administracji oraz specyfiki funkcjonowania urzędów tych administracji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 lutego 2017 r.
Wzór umowy
Pozostałe załączniki do SIWZ

DG.340.02.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)

Zadanie pn.: Przewóz 246 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat na 2296 (każde po 4 godziny) wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie miast: Bolesławca, Świdnicy, Świebodzic i Wrocławia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 30 stycznia 2017 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ
Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
Załączniki do SIWZ – wersja w formacie *.doc

Numer ogłoszenia w Dz.U. Unii Europejskiej: 2017/S 024-041866

DA.350.46.16

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)

Zadanie pn.: Przewóz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat na dwa (każde po 8 godzin) wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 28 grudnia 2016
Wzór umowy
Pozostałe załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (plik *.docx)
Pozostałe załączniki do SIWZ
Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (plik *.doc)
Numer ogłoszenia w Dz.U. Unii Europejskiej: 2016/S 252-464449
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 7 lutego 2017 r.

DA.350.44.16 b

DA.350.44.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa psychologicznego (85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Zadanie pn. „Realizacja spotkań doradczo–psychologicznych w ramach wsparcia dla rodziny uczestnika projektu w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego – Przeprowadzenie 220 ośmiogodzinnych spotkań doradczo-psychologicznych dla rodzin czterystu osiemdziesięciu sześciu wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu Województwa Dolnośląskiego w wieku 13-18 lat”

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 20 grudnia 2016 r.

DA.350.41.16 a

DA.350.41.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)

Zadanie pn. „Dolnośląski Program Usamodzielniania – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem – Przeprowadzenie 61 trzydziestosześciogodzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu przedsiębiorczości, oszczędzania, zarządzania własnym budżetem i budżetem domowym dla 366 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu Województwa Dolnośląskiego w wieku 13-18 lat”

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 17 grudnia 2016 r.

DA.350.44.16 a

DA.350.44.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa psychologicznego (85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Zadanie pn. „Realizacja spotkań doradczo–psychologicznych w ramach wsparcia dla rodziny uczestnika projektu w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego”

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 9 grudnia 2016 r.

DA.350.44.16

DA.350.44.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa psychologicznego (85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Zadanie pn. „Realizacja spotkań doradczo–psychologicznych w ramach wsparcia dla rodziny uczestnika projektu w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 9 grudnia 2016

Wzór umowy

Pozostałe załączniki do SIWZ

DA.350.41.16

DA.350.41.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (CPV 80000000-4)

Zadanie pn. „Realizacja zajęć w ramach Dolnośląskiego Programu Usamodzielniania – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 7 grudnia 2016

Wzór umowy

Pozostałe załączniki do SIWZ