DG.340.81.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych: 45453000-7 Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne; 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych; 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Zadanie pn.: Modernizacja i...

Kto może złożyć wniosek:  Uczniowie / słuchacze szkół publicznych: branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy branżowej szkoły II stopnia technikum – uczeń co najmniej II klasy szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru Średnia...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast